Процедури

Процедура № 3889 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 18.02.2020
Втора дата
Начална цена 128,373.28 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204105, 204115, 204116, 204117, 204118
Дървесен вид бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,брк,трп,яв,пляс,дчрш,кл,мждр
Едра 263 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1883 куб.м.
За огрев 1135 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 3408 куб.м.