Процедури

Процедура № 3890 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 18.02.2020
Втора дата
Начална цена 79,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 204105, 204115, 204116, 204118
Дървесен вид бк,гбр,здб,мждр,кл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1136 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1136 куб.м.