Процедури

Процедура № 3905 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 19.02.2020
Втора дата
Начална цена 63,246.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2015
Дървесен вид тп, здб, бк, гбр, мжд, кгбр, кл
Едра 227 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 281 куб.м.
За огрев 580 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1236 куб.м.