Процедура № 3913 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 07.02.2020 10,270.70 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Профил на купувача договаряне
Предмет Договаряне за продажба на добита дървесина обект №2007-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2007-1 дб 34.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 24.17 куб.м. 58.77 куб.м.