Процедура № 3916 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 21.02.2020 107,392.57 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2004, група 4.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк 1337 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 1994 куб.м. 500 куб.м. 4067 куб.м.