Процедури

Процедура № 3917 на ДГС Котел

Процедура № 3917 на ДГС Котел от 21.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 21.02.2020
Втора дата
Начална цена 63,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12, 13 и 14 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 8, 10, 11, 12, 13, 14
Дървесен вид бб, чб, см, бк
Едра 478 куб.м.
Средна 346 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 824 куб.м.