Процедури

Процедура № 3923 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 24.02.2020
Втора дата
Начална цена 11,901.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 5 от ДГТ- стопанисвани от ТП "ДГС Котел

Данни за дървесината

Обект/и № 5
Дървесен вид гбр, бк, см, бб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 175 куб.м.
За огрев 134 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 309 куб.м.