Процедури

Процедура № 3933 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 28.02.2020
Втора дата
Начална цена 37,366.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2013, 2014, 2016, 2017
Дървесен вид чб, бл, здб, цр
Едра 84 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1591 куб.м.
За огрев 376 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2191 куб.м.