Процедури

Процедура № 3935 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 28.02.2020
Втора дата
Начална цена 18,483.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 20-05
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 186.24 куб.м.
За огрев 109.14 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 295.38 куб.м.