Процедури

Процедура № 3938 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 02.03.2020
Втора дата 04.03.2020
Начална цена 7,133.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид ak, чб
Едра 3 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 98.4 куб.м.
За огрев 33.6 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 194 куб.м.