Процедури

Процедура № 3939 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 19,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.