Процедури

Процедура № 3940 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Начална цена 73,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12,13 и 14 от ДГС, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 8, 10, 11, 12, 13 и 14
Дървесен вид чб, бб, см, бк
Едра 478 куб.м.
Средна 346 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 824 куб.м.