Процедури

Процедура № 3944 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 28.02.2020
Втора дата
Начална цена 14,517.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2012
Дървесен вид бук,бл,кгбр,здб,мждр,срлп
Едра 26 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 268 куб.м.
За огрев 254.77 куб.м.
ОЗМ 13.23 куб.м.
Всичко 562 куб.м.