Процедури

Процедура № 3945 на ДГС Сливен

Процедура № 3945 на ДГС Сливен от 04.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 04.03.2020
Втора дата
Начална цена 100,815.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 20-01А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 52 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
Технологична 892 куб.м.
За огрев 248 куб.м.
ОЗМ 272 куб.м.
Всичко 1524 куб.м.