Процедури

Процедура № 3946 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 02.03.2020
Втора дата
Начална цена 13,432.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206118 за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 206118
Дървесен вид бб,чб,здб, бл, цр
Едра 14 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 276 куб.м.
За огрев 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 596 куб.м.