Процедури

Процедура № 3951 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 89,968.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2025 и 2029
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 200 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1488 куб.м.
За огрев 568 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2335 куб.м.