Процедури

Процедура № 3953 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 04.03.2020
Втора дата
Начална цена 218,737.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2010
Дървесен вид бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
Едра 704 куб.м.
Средна 759 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 1652 куб.м.
За огрев 1636 куб.м.
ОЗМ 288 куб.м.
Всичко 5073 куб.м.