Процедури

Процедура № 3956 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 26,979.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в Обект 2008 от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид цр,мжд,чб,лп,здб
Едра 84 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 27 куб.м.
За огрев 943 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1173 куб.м.