Процедури

Процедура № 3961 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 13,411.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2031.

Данни за дървесината

Обект/и № 2031
Дървесен вид избк,цр,здб,гбр,кгбр
Едра 20 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 257 куб.м.
За огрев 300 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 577 куб.м.