Процедури

Процедура № 3963 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 17,112.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2033.

Данни за дървесината

Обект/и № 2033
Дървесен вид бл,цр,избк,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 387 куб.м.
За огрев 326 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 713 куб.м.