Процедури

Процедура № 3964 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 18,501.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект 2034.

Данни за дървесината

Обект/и № 2034
Дървесен вид чб,цр,чдб,бл,гбр,избк,срлп
Едра 167 куб.м.
Средна 245 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 410 куб.м.
За огрев 157 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 749 куб.м.