Процедури

Процедура № 3965 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 19.02.2020
Втора дата
Начална цена 13,330.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2035.

Данни за дървесината

Обект/и № 2035
Дървесен вид бл,здб,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 277 куб.м.
За огрев 377 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 654 куб.м.

Документи