Процедури

Процедура № 3979 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 04.03.2020
Втора дата
Начална цена 59,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2020 г. на ЮИДП ДП Сливен

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.