Процедури

Процедура № 3999 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 16,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка на един брой употребяван, високопроходим МПС

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.