Процедури

Процедура № 4000 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 16.03.2020
Втора дата
Начална цена 63,635.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бб, чб, бк, гбр,здб, трп, дрш, чрш, яв,
Едра 262 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
Технологична 51 куб.м.
За огрев 1132 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1494 куб.м.