Процедура № 4020 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4020 на ДЛС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!
ДЛС Тунджа 19.03.2020 8,049.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Tърг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добита дървесина на склад в Обект № 2007-2

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2007-2 тп 62.13 куб.м. 0.00 куб.м. 13.80 куб.м. 6.00 куб.м. 0.00 куб.м. 18.89 куб.м. 100.82 куб.м.