Процедури

Процедура № 4028 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 54,395.74 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина от обекти 2010 и 2011

Данни за дървесината

Обект/и № 2010 и 2011
Дървесен вид чб, бл,цр,мжд,кгбр
Едра 113 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1273 куб.м.
За огрев 612 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2434 куб.м.