Процедури

Процедура № 4032 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 99,336.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект /Пакет №2011-1; Обект/Пакет №2011-2 и Обект/Пакет №1917-3

Данни за дървесината

Обект/и № Обект /Пакет №2011-1; Обект/Пакет №2011-2 и Обект/Пакет №1917-3
Дървесен вид бб,чб,дб,цр,гбр
Едра 658 куб.м.
Средна 345 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 192 куб.м.
За огрев 219 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1417 куб.м.