Процедури

Процедура № 4033 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 26,820.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец за Обект № 2012

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2012
Дървесен вид бб,чб,дб,гбр, мжд
Едра 150 куб.м.
Средна 423 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
Технологична 64 куб.м.
За огрев 52 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 707 куб.м.