Процедури

Процедура № 4040 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 25.03.2020
Втора дата
Начална цена 201,173.22 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204104, 204107 и 204108
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,здб,яв,кл,брк,трп
Едра 2217 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2216 куб.м.
За огрев 1844 куб.м.
ОЗМ 512 куб.м.
Всичко 6873 куб.м.