Процедури

Процедура № 4041 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 25.03.2020
Втора дата
Начална цена 341,177.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 204110, 204121, 204122, 204123
Дървесен вид бб,см,здгл,ел,бк,гбр,здб,брз,срлп,врб,мждр,кл,яв
Едра 961 куб.м.
Средна 250 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2895 куб.м.
За огрев 1879 куб.м.
ОЗМ 891 куб.м.
Всичко 6876 куб.м.