Процедури

Процедура № 4042 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 25.03.2020
Втора дата
Начална цена 40,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели

Данни за дървесината

Обект/и № 204108-1
Дървесен вид бк,бб,здгл,см
Едра 333 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 438 куб.м.