Процедури

Процедура № 4043 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 25.03.2020
Втора дата
Начална цена 192,510.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 204107, 204108-2
Дървесен вид бб,бк,гбр,трп
Едра 1695 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 312 куб.м.
ОЗМ 300 куб.м.
Всичко 2309 куб.м.