Процедури

Процедура № 4049 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 27.03.2020
Втора дата 04.05.2020
Начална цена 217,960.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец за Обект № 2013, Обект №2014, Обект №2015

Данни за дървесината

Обект/и № Обект № 2013, Обект №2014, Обект №2015
Дървесен вид дб,цр,гбр, кгбр,трп
Едра 408 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1589 куб.м.
За огрев 2382 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 4419 куб.м.