Процедури

Процедура № 4060 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 28.04.2020
Втора дата 19.05.2020
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.