Процедури

Процедура № 4065 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 30.03.2020
Втора дата
Начална цена 53,901.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2022 и 2023;
Дървесен вид чб, бл
Едра 57 куб.м.
Средна 1010 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1149 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2243 куб.м.