Процедури

Процедура № 4073 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.