Процедури

Процедура № 4074 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 01.04.2020
Втора дата
Начална цена 123,778.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 2022 - 1 и 2023 - 1;
Дървесен вид чб, бл
Едра 57 куб.м.
Средна 1010 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1149 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2243 куб.м.