Процедури

Процедура № 4092 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 17.03.2020
Втора дата
Начална цена 10,646.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205141

Данни за дървесината

Обект/и № 205141
Дървесен вид цр, бл, кгбр, мждр
Едра 1 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 129 куб.м.
За огрев 299 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 453 куб.м.