Процедури

Процедура № 4116 на ДГС Котел

Процедура № 4116 на ДГС Котел от 26.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 26.03.2020
Втора дата
Начална цена 2,551.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл. 72, ал. 2, т. 2 от Наредбата
Предмет Продажба на добита дървесина чрез договаряне по реда на чл. 72 от Наредбата за обект № 17- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 17
Дървесен вид бб, здгл
Едра 22.68 куб.м.
Средна 2.59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 25.27 куб.м.