Процедури

Процедура № 4119 на ДГС Кости

Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 08.04.2020
Втора дата
Начална цена 365,697.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111
Дървесен вид бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
Едра 1055 куб.м.
Средна 144 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2547 куб.м.
За огрев 1033 куб.м.
ОЗМ 131 куб.м.
Всичко 4910 куб.м.