Процедури

Процедура № 4123 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 24.03.2020
Втора дата
Начална цена 14,172.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205139

Данни за дървесината

Обект/и № 205139
Дървесен вид здб, срлп, мждр, кгбр, бк
Едра 3 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 199 куб.м.
За огрев 396 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 603 куб.м.