Процедури

Процедура № 4127 на ДГС Тунджа

Процедура № 4127 на ДГС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 13.04.2020
Втора дата
Начална цена 23,575.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в обект №2011

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1020 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1025 куб.м.