Процедури

Процедура № 4138 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 30.03.2020
Втора дата
Начална цена 23,704.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 36

Данни за дървесината

Обект/и № 36
Дървесен вид цр, гбр, чб, бл, кгбр, бб,
Едра 113 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 566 куб.м.
За огрев 146 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 900 куб.м.