Процедури

Процедура № 4143 на ДГС Звездец

Процедура № 4143 на ДГС Звездец от 06.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 26,820.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.