Процедури

Процедура № 4144 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 26,820.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2012 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2012
Дървесен вид чб,бб,дб,гбр,мжд
Едра 150 куб.м.
Средна 423 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
Технологична 64 куб.м.
За огрев 52 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 707 куб.м.