Процедури

Процедура № 4145 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 01.04.2020
Втора дата
Начална цена 39,255.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 12

Данни за дървесината

Обект/и № 12
Дървесен вид бк
Едра 467 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 313 куб.м.
За огрев 292 куб.м.
ОЗМ 387 куб.м.
Всичко 1459 куб.м.