Процедури

Процедура № 4149 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 27,784.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид чб, чдб, цр, кдб, ак, чрн, брс, дж
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1046 куб.м.
За огрев 162 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1208 куб.м.