Процедура № 4149 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 02.04.2020 27,784.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача сключване на договор по чл. 27 от Наредбата
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2003 чб, чдб, цр, кдб, ак, чрн, брс, дж 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1046 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 1208 куб.м.