Процедури

Процедура № 4152 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 07.04.2020
Втора дата
Начална цена 14,405.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205140

Данни за дървесината

Обект/и № 205140
Дървесен вид бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 178 куб.м.
За огрев 422 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 613 куб.м.