Процедури

Процедура № 4153 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 07.04.2020
Втора дата
Начална цена 20,239.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2005

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бк,здб,гбр,трп
Едра 56 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 400 куб.м.
За огрев 274 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 778 куб.м.